KÓŁKO PLASTYCZNE W SZKOLE

Zajęcia kółka plastycznego odbywają się:
- we wtorki od 12.40 do 13.50 (klasy I-III)
- środy od 14.30 do 16.00 (klasy IV-VI).

W trakcie zajęć rozwijana jest wyobraźnia dzieci, wrażliwość na piękno, poczucie estetyki, rozbudzanie zainteresowania sztuką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień co skłania dzieci do samodzielnej twórczości i działania.
Tematyka bliska dzieciom obejmuje okazjonalne święta, uroczystości i piękno przyrody.
Na zajęciach poznajemy nowe ciekawe i różnorodne techniki plastyczne . Bardzo popularną i lubianą przez dzieci techniką jest quilling, origiami, decoupage i collage. Uczestnicy koła biorą aktywny udział w konkursach plastycznych, w których niejednokrotnie zajmują czołowe miejsca.
Zajęcia kółka plastycznego prowadzi pani Małgorzata Pachołek.


Aktualności

WYNIKI PLASTYCZNEGO KONKURSU „KORABNIKI ZA 100 LAT”
I KATEGORIA KLASY I-III:

   I MIEJSCE – PIOTR GĄSIOROWSKI
   II MIEJSCE- ZUZANNA KUDŁA
   III MIEJSCE – WERONIKA POSPUŁA
II KATEGORIA KLASY IV-VI:
   I MIEJSCE – PIOTR LIS
   II MIEJSCE- MARTA GIEMZIK
   III MIEJSCE – JOANNA BIAŁOTA
WYRÓŻNIENIA OTRZYMUJĄ:
   GABRIELA KOPTA, KAMIL SIATA, MICHAŁ PABIAN, ALICJA SURÓWKA
Specjalną nagrodę Grand Prix otrzymuje DOMINIKA PŁONKA

Nagrodzone prace

Dominika Płonka
Piotr Lis
Piotr Gąsiorowski
Zuzanna Kudła
Weronika Pospóła
Alicja Surówka
Gabriela Kopta
Kamil Siata
Michał Pabian

10 czerwca kl. IIb w Rynku Głównym w Krakowie odebrała nagrodę za II mijejsce
w plebiscycie "Dziennika Polskiego" i marki Lajkonik:
"Wybierz z nami strój dla Lajkonika na nowe stulecie"
oraz za uznanie Czytelników dla oryginalnego projektu stroju legendarnego Lajkonika.


Galeria zdjęć